دانش آموزی از فرزانگان اهواز به کیمیاگر اعظم نامه ای نوشته و توش گفته: “من خیلی جحدی اومدی درس بخونم و روزی 13 ساعت درس میخوندم و بعد تمام خانواده مون کرونا گرفتیم و از اینکه با این همه استعداد قراره پشت کنکور بمونم خیلی ناراحتم”. به دو شکل میشه […]

کیمیاگرخونه

مدرسه ای برای تو و رویاهات

اینجا توسط برترین مشاوران کنکور ایران ساخته شده تا به صورت رایگان هزاران محتوای مشاوره ای رو در اختیارتون بذاره!

دسترسی های سریع

کاری داشتی خبرم کن!