طراح های کنکور بر چه مبنایی سوال طرح میکنند؟ با تحلیل کردن این سوالات من میتونم توی کنکور انسانی خودم راحت تر به سوالات جواب بدم :)