کیفیت مطالعه مهم تره یا کمیت درس خوندن.من باید ساعات بیشتری رو به درس خوندن اختصاص بدم یا با دقت تر و فعال تر درس بخونم؟

دی وی دی آموزشی توی کنکور به درد میخوره؟ تاثیر روی عملکرد من داره یا فقط پول تو سطل اشغال ریختنه؟